Belastingaangiften

Belastingaangifte 2022

Vanaf februari 2023 komen wij, na de door U gemaakte telefonische afspraak, weer langs voor het ophalen van de gegevens.
I.v.m. de wet op de privacy mogen wij u niet meer bellen maar dient u zelf contact met ons op te nemen!

Benodigde gegevens per persoon:
-uw burgerservicenummer (BSN),
-uw geboortedatum,
-uw machtigingscode afgegeven door de belastingdienst voor 2022 niet die van vorig
jaar 2021.
-uw jaaropgaven over 2022
-ontvangen partneralimentatie
-het jaaroverzicht 2022 van uw betaalrekening
-het jaaroverzicht 2022 van uw spaarrekening
-het jaaroverzicht 2022 van uw beleggingen
-WOZ-waarde van uw eigen huis met peildatum 1 januari 2022.
Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u van de gemeente hebt gehad.
-de jaaropgaaf van uw hypotheek 2022
-bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten
U hebt betalingsbewijzen nodig
. Denk aan:
-giften, zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen.
De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
-Betaalde partneralimentatie
-Gegevens van leningen en andere schulden
-Alleen als u deze hebt gehad de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022.


Door de belastingdienst worden aan degene die al eens een
machtigingscode voor de inkomstenbelasting hebben ontvangen een nieuwe machtigingscode opgestuurd .
(Dit geldt niet voor toeslagen, deze  code wordt indien nodig door de HUBA aangevraagd).
Bewaar deze machtigingscode(s) (die in een blanco enveloppe wordt opgestuurd) goed.
U dient deze code(s) af te geven aan de HUBA die de belasting voor u invult.
Activeer deze code niet anders moeten ze een nieuwe aanvragen.


Het HUBA team

De heer P. Snijders                          06-33727256
E-mail:                                               petersnijders@outlook.com