Biljarten


Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag in competitieverband biljarten in “De Slof”.
Wilt u hierover meer informatie komt u dan eens langs op een van deze dagen.
Ook kan er ‘s morgens vrij (maar niet gratis) gebiljart worden en wel op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen.
Ook dames zijn van harte welkom.
Wilt u meer weten of wilt u meedoen, kom dan eens langs, u bent van harte welkom.


Voor meer informatie hierover kunt u bellen met:

De heer W. Thomas      Tel.: 06-27881454
E-mail: w.g.thomas@casema.nl