Biljarten

I.V.M Corona tijdelijk opgeschort.


Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag in competitieverband biljarten in “De Slof”.
Wilt u hierover meer informatie komt u dan eens langs op een van deze dagen.
Ook kan er ‘s morgens vrij (maar niet gratis) gebiljart worden en wel op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen.
Ook dames zijn van harte welkom.
Er is een speciale ochtend op dinsdag voor biljarters die het willen leren. Wilt u hierover meer weten of wilt u meedoen, kom dan eens langs, u bent van harte welkom.


Voor meer informatie hierover kunt u bellen met:

De heer Ger Zoon      Tel. 06-24281425
C de Goede               Tel. 241273.