Bestuur en vrijwilligers

Banknummer seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee:
NL47 RABO 0307 8780 82
Website: http://www.senverbewij.nl

Voorzitter

Mevrouw W. de Korte                      0251-375048
E-mail:                                               willy@paleisvanthijs.nl

Penningmeester/redacteur

De Heer C. de Goede                        06-21225215 of 0251-241273
E-mail:                                               ymchris@planet.nl

Secretariaat

De heer P. Snijders                           06-33727256
E-mail:                                               senverbewij@outlook.com
 
Secretariaat: Alb. van Saksenstraat 22 1947GA Beverwijk

Activiteiten
(vakantiereizen, dagtochten
)

Kitty van Kroonenburg    (06-44254417)                  

E-mail  kitty.vankroonenburg@gmail.com  

Johan Wolbers       

Activiteiten (biljarten)

De heer G. Zoon             06-24281425

 E-mail g.e.zoon@ziggo.nl       
                                          
Belastinghulpen (Huba)

De heer C. de Goede                         06-21225215
E-mail:                                                ymchris@planet.nl
De heer P. Snijders                           06-33727256
E-mail:                                                petersnijders@outlook.com