Contact

Banknummer seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee:
NL47 RABO 0307 8780 82
Website: http://www.senverbewij.nl

Voorzitter

Mevrouw W. de Korte                      0251-375048
E-mail:                                              willy@paleisvanthijs.nl

Penningmeester/redacteur

De Heer C. de Goede                        06-21225215 of 0251-241273

E-mail:                                              ymchris@planet.nl

Secretariaat

De heer P. Snijders                          06-33727256

E-mail:                                              senverbewij@outlook.com
 
Secretariaat: Alb. van Saksenstraat 22 1947GA Beverwijk

Activiteiten
(vakantiereizen, dagtochten
)

Kitty van Kroonenburg                      kitty.vankroonenburg@gmail.com

         (06-44254417)

Mevrouw J. Wolterman                     0251-249580 of 06-44254417

E-mail:                                              jopiewolterman@gmail.com

Activiteiten (biljarten)

De heer G. Zoon                                06-24281425
E-mail:                                               g.e.zoon@ziggo.nl


Belastinghulpen (Huba)

De heer C. de Goede                         06-21225215
E-mail:                                               ymchris@planet.nl
De heer P. Snijders                          06-33727256
E-mail:                                               petersnijders@outlook.com