Jaarverslag 2020

In dit jaarverslag tijdens de corona perikelen kijken wij terug over het afgelopen jaar 2020.

Het bestuur kwam 3 keer bij elkaar waarin wij de lopende en nieuwe zaken samen bespraken en plannen maakten.

Onderwerpen welke ter sprake kwamen waren o.a. de contacten met de collega-ouderenbonden de LSBO (Lokaal samenwerkende Beverwijkse Ouderenbonden).

In Beverwijk hebben wij 6 HUBA’s (Hulp Bij Aangiftes) die gezamenlijk enkele honderden leden helpen bij hun belastingaangifte, dit zeer tot tevredenheid van de leden van de ouderenbonden.

Onze biljartclub draait momenteel niet vanwege de corona dit komt hopelijk snel weer goed. Er kunnen nog wat leden en vooral dames bij.

Kienen kon voorlopig niet doorgaan vanwege de corona..

Het aantal leden van onze vereniging is in 2020 gedaald tot 274.  Er waren 11 overleden leden.
Ons contactblad “OuderEnWijzer” verscheen 10 keer met nieuwtjes en tips voor onze leden.

Ouderenplatform/LSBO/Belangenbehartiging; Geen bijeenkomsten

De leeftijd van de bestuursleden gaat parten spelen en we zijn dan ook op zoek naar wat jongere mensen die zich willen inzetten voor belangenbehartiging voor onze doelgroep. Wij doen dus een oproep voor versterking van ons team.
Dit geldt ook voor een of meerdere HUBA’s (Hulpen bij belastingaangiftes). Ook hiervoor doen wij een oproep.

Geen enkele aanmelding ontvangen.

De jaarvergadering in 2020 werd gepland op 19 mei met A men’s Passion.
Dit ging vanwege de Corona niet door.

Een woord van dank en een groot compliment is zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en het nog steeds doen voor onze vereniging. Zonder hen zou onze vereniging niet zo’n succes zijn.
Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar.


P. Snijders secretaris