Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag tijdens de corona perikelen kijken wij terug over het afgelopen
jaar 2019.

Er werden weer lidmaatschapskaarten aangemaakt en geleverd aan de betalende leden.

Het bestuur kwam 12 keer bij elkaar waarin wij de lopende en nieuwe zaken samen bespraken en plannen maakten.

Onderwerpen welke ter sprake kwamen waren o.a. de contacten met de collega-ouderenbonden de LSBO (Lokaal samenwerkende Beverwijkse Ouderenbonden).

In Beverwijk hebben wij 6 HUBA’s (Hulp Bij Aangiftes) die gezamenlijk enkele honderden leden helpen bij hun belastingaangifte, dit zeer tot tevredenheid van de leden van de ouderenbonden.

Er werden 2 bijeenkomsten gehouden bij de belastingservice van de Ouderenbonden voor het bijscholen van de Huba’s

Onze biljartclub draait voorspoedig. 60 mannen en ook dames en laten de ballen lustig rollen en scoren veel punten. Er kunnen nog wat leden en vooral dames bij.

De ontwikkelingen in onze ontspanningsruimte “De Biljartzaal” is nog steeds in volle gang. (In 2020 afgerond)
Foto’s van biljartzaal werden met toestemming van de leden op de website geplaatst.

Er waren ca 65 deelnemers bij het kienen. De boodschappentassen
werden zeer gewaardeerd.
Jopie Wolterman is gestopt met het organiseren van de bus en vakantiereis in het nieuwe seizoen dit werd overgenomen door Kitty van Kroonenburg.

Dagtocht 03-10-2019 naar De mooiste tuin op de Veluwe

Evaluatie van de vakantiereis “veel” negative reacties dus niet meer naar Odoorn.
Dat ligt niet alleen aan het hotel.

Het aantal leden van onze vereniging is in 2019 gedaald tot 281.  Er waren 13 overleden leden.
Ons contactblad “OuderEnWijzer” verscheen 10 keer met nieuwtjes en tips voor onze leden.

Ouderenplatform/LSBO/Belangenbehartiging; bijeenkomst LSBO waar gesproken is over een seniorenmarkt en een seniorencafe.

Seniorenmarkt voortgang besproken.

Te verdienen met het Rad van Avontuur:
6x cadeaubonnen gratis lidmaatschap voor een van de 3 bonden voor een jaar,
6x cadeaubonnen voor gratis invulling van de standaard belastingpapieren 2018 door een Huba.
6x cadeaubonnen AH
Pennen met tekst van de Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee
Seniorenmarkt 16-5-2020.
Afspraak gemaakt door Peter met Chris en Nico 9 december.
(Is wegens Corona niet verder uitgewerkt)

De leeftijd van de bestuursleden gaat parten spelen en we zijn dan ook op zoek naar wat jongere mensen die zich willen inzetten voor belangenbehartiging voor onze doelgroep. Wij doen dus een oproep voor versterking van ons team.
Dit geldt ook voor een of meerdere HUBA’s (Hulpen bij belastingaangiftes). Ook hiervoor doen wij een oproep.

Geen enkele aanmelding ontvangen.
19 augustus 2019 was de controle van de kaskommissie.

Peter Snijders is naar de bijeenkomst Eenzaamheid geweest ter orentatie.
Er was een informatiebijeenkomst van Notarissen wat erg interessant was.
Er waren 55 aanwezigen.

Banner voor het biljarten is niet toegestaan aan de buitenkant, werden nu bordjes opgehangen.

Kitty van Kroonenburg heeft een vrijwilligster voor de spelletjes middag eens in de 14 dagen.
De vrijwilligster werd uitgenodigd bij een vergadering ter kennismaking
De jaarvergadering in 2020 werd gepland op 19 mei met A men’s Passion.
Dit ging vanwege de Corona niet door.

Een woord van dank en een groot compliment is zeker op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en het nog steeds doen voor onze vereniging. Zonder hen zou onze vereniging niet zo’n succes zijn.
Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar.


P. Snijders secretaris.