Levenstestament

LEVENSTESTAMENT

Combinatie van bijzondere volmacht en uw persoonlijke wensen
-onmiddellijke werking of bij intreden van bepaalde gebeurtenissen;
-herroepelijk of onherroepelijk;
-voor onbepaalde tijd of alleen gedurende een bepaalde periode.

Wat kunt u allemaal regelen?
wie krijgt er een volmacht ?
wat mag de gevolmachtigde wel en wat niet doen ?
hoe moet de gevolmachtigde de volmacht uitvoeren ?
wie controleert de gevolmachtigde ?
wie volgt de gevolmachtigde op ?

Enkele bijzondere volmachten in het levenstestament
1.de buitenlandvolmacht (let op vormvereisten uit het buitenland)
2.de medische volmacht (medische besluiten, behandelverbod, euthanasie)
3.de ondernemersvolmacht (korte termijn/lange termijn)
4.de vermogensvolmacht:
schenkingsvolmacht (van belang als er geen schenkingstraditie is);
tegenstrijdig belang regeling;
rekening en verantwoording regelen
(zorg dat er iemand kan controleren).

Info:  http://www.notarisjvc.nl/

Burgemeester Nielenplein 2
1961 NV Heemskerk

Tel.: 0251 – 245224
Fax: 0251 – 245934
E-mail: notaris@notarisjvc.nl