Lidmaatschap

U kunt zich opgeven door u aan te melden via bijgevoegde bijlage en eventueel een Sepa invullen voor automatisch innen van de contributie.
Contributie is €20 per persoon per jaar.

Lidmaatschap opzeggen? schriftelijk of per mail bij onze secretaris dhr. P. Snijders. Uiterlijk 1 december van het boekjaar, anders loopt het lidmaatschap door tot het einde van het komende boekjaar.