Ouder en Wijzer

Index
 
Biljartcontributie
 
Ledenjaarvergadering
 
Ouder worden doe je samen
 
Seniorenwijzer
 
Rijbewijskeuring 75+
 
Collectiviteitskorting Fasv
 
Contacten
    Van de penningmeester
 
Beste Lezer
U zult nu waarschijnlijk denken Ojee hij heeft geld nodig. Maar nee hoor dat valt wel mee. Nee ik wil iets schrijven over de abnormale tijd waarin wij leven. Corona beheerst ons leven. Nou denk ik niet aan een heerlijk Mexicaans biertje met een schijfje citroen Coronabier of het appartementengebouw op de Wijkerbaan, “Korona” ‘maar aan het coronavirus Covid 19 en wat dat allemaal teweegbrengt. U hoort, leest en ziet van alles hierover en wat er allemaal fout gaat door menselijk gedrag.
Het heeft voor iedereen gevolgen.
Ook voor onze vereniging. 
Geen vakantieweek, geen dagtochtjes,
geen kienmiddagen of iets dergelijks.
Al deze actieviteiten brachten toch gezelligheid en verbrak voor een aantal leden eventjes de eenzaamheid.
De saamhorigheid ontbreekt nu een beetje en dat vinden ik maar ook mijn collega’s erg jammer.
De enige activiteit die er nu nog is is het biljarten in onze ontspannigszaal.
Onder de voorgeschreven voorwaarden rollen de ballen over de biljarts en dit tot ieders tevredenheid.
 
 
Vervolg Van de Penningmeester
Door alle informatie die tot ons komt worden we angstig, we durven niet meer zoveel.
 Sommigen komen niet meer buiten, zijn doodsbang om iets op te lopen.
 Wel begrijpelijk maar we moeten ons niet gaan opsluiten.
Een frisse neus halen kan geen kwaad, maar doe dat niet waar veel mensen zijn zoals winkelcenrtra of winkelstraten.
Gewoon in uw straat of parkje. Of in het bos en genieten van al het moois wat het najaar ons te bieden geeft.
Paddestoelen, vallende eikeltjes of kastanjes, de herfstkleuren van de bomen en herfstplantjes. 
De trek van de vogels die de warmte gaan opzoeken.
 Kijk om u heen en geniet. Dat doet uw penningmeester ook al dan niet samen met vrienden.
Gaat u boodschappen doen, zet dan een moondkapje op.
Je hebt ze in allerlei kleuren en maten. 
En beslaat de bril, een drupje afwas doet wonderen.
Bril goed insmeeren met dat drupke, afspoelen met koud water en drogen met een zachte theedoek. Het helpt! 
En schaam u niet, de winkelmeisjes bij de bakker, slager, groenteman e.d. zullen u dankbaar zijn.
Beste mensen beschouw dit niet als een preek maar als een gedachtenspinsel van uw penningmeester die soms verbaasd is, soms een beetje verdrietig om alles wat er om ons heen gebeurd in deze rare tijd.
Pas goed op uzelf en help elkaar waar nodig. En volg de regels.
U ziet ik denk niet aan centen maar mijn gedachten zijn bij u allen.
Met een hartelijke groet van uw penningmeester,
Chris de Goede

Biljartcontributie

Wil degene die geen automatische incasso hebben afgegeven de contributie van € 55 per half jaar te storten op NL47 RABO 0307 8780 82 onder vermelding van halfjaarlijkse contributie biljarten.

I.V.M. Corona is de competitie tijdelijk stopgezet.
Er kan alleen vrij gebiljart worden.

Wij verzoeken u zich dringend te houden aan de instructies zoals die vermeld staan op de toegangsdeur.

Ledenjaarvergadering

De wet gaat standaard uit van de fysieke aanwezigheid van ‘vergadergerechtigden’. Door de huidige Corona-maatregelen kunnen diverse fysieke vergaderingen simpelweg niet doorgaan. In de statuten hád vergaderen via een elektronische communicatiemiddel mogelijk gemaakt kunnen worden. Staat dit er (nog) niet in, dan zal een (doorgaans verplichte) vergadering geen doorgang kunnen vinden.

 
Verlengen wettelijke termijnen jaarrekening en jaarverslag

Deze wet maakt het mogelijk dat het bestuur de termijn voor het opstellen en ter inzage leggen van de jaarrekening en het jaarverslag kan uitstellen.

Ouder worden doe je samen

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom biedt het ouderenfonds allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

Ouderen vinden maatregelen te ‘soft’

Na de discussie over het wel of niet dragen van mondkapjes van de afgelopen weken heeft het Nationaal Ouderenfonds vorige week in een enquête onder 55-plussers gevraagd wat zij hiervan vinden. Vrijwel alle ondervraagden hebben al geruime tijd mondkapjes in huis en zelfs een kwart van deze ondervraagden draagt het mondkapje al voor het advies werd uitgesproken tijdens de persconferentie van maandag 28 september. Hoewel het merendeel aangeeft het mondkapje als onprettig te ervaren, geven zij ook aan zich veiliger te voelen door het dragen hiervan.

De Seniorenwijzer

Je kunt zitten, maar ook liggen, beperken en onderbreken. Een paar tips, je kunt er zelf vast nog wel een paar meer bedenken. Wissel lezen en huishoudelijke klussen af. Verspreid over de dag. Niet alles hoeft in één keer af.
Je wisselt zitten en lopen/doen af.
Kijk alleen TV als een programma je echt interesseert.
Bel je iemand? Dat kan ook staand of lopend.
In plaats van de buurvrouw te bellen, kan je er ook even langs lopen.
Schilderen of handwerken als hobby is leuk.
Maar voor je het weet zit je toch wel lang, vaak in eenzelfde houding. Even tussendoor naar buiten kan ook goed voor inspiratie zijn.

Dit kan bij BeverwijkvoorElkaar van Stichting Welzijn Beverwijk op telefoonnummer 0251 222222 op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur.

   
Collectieviteitskorting

Uw zorgverzekering kost u elke maand een stevig bedrag. Of u nu ziek bent of niet. En ook voor volgend jaar zit er een verhoging van de maandelijkse premies aan te komen. Misschien heeft u hierover al bericht gehad van uw verzekeringsmaatschappij.  U ontkomt hier niet aan.
Via de FASv kunt u wel in aanmerking komen voor een collectiviteitskorting. De FASv heeft met een aantal zorgverzekeraars een collectief contract afgesloten. Zodat leden van de FASv korting kunnen krijgen op de maandelijkse premie. Jaarlijks kan uw voordeel flink oplopen.
Heeft u een zorgverzekering en krijgt u al een collectiviteitskorting, dan nog kan het interessant voor u zijn om deze te vergelijken met de korting die u kan krijgen als lid van de FASv. Een collectiviteitskorting is één van de voordelen dat een lidmaatschap bij de FASv u biedt.
Collectiviteitsregeling bij Centraal Beheer
De collectiviteitsregeling bij Centraal Beheer, voor de FASv leden, is gereed voor gebruik !!!
Deze kortingen gelden voor alle leden van de verenigingen die bij FASv (dus ook onze vereniging) zijn aangesloten!
Leden maken eenvoudig gebruik van uw collectiviteitsregeling Heeft u al verzekeringen bij Centraal Beheer afgesloten, dan worden die, via uw collectiviteitsnummer 53047, gekoppeld aan hun verzekeringen. Dit kan eenvoudig via Mijn Centraal Beheer. Of door ‘Even Apeldoorn’ te bellen: (055) 579 8000. De FASv kortingspagina Op deze pagina kunt u direct zien welke kortingen zij via uw collectiviteitsregeling krijgen.
Wel zo makkelijk.
De pagina is te zien via http://www.fasv.nl/voordelen/ of rechtstreeks via http://www.centraalbeheer.nl/53047
Heeft u een zorgverzekering bij Zilveren Kruis, Ziezo, Pro Life of De Friesland? Dan krijgt u ook korting.

Vul Fasv in en u kunt zien hoeveel korting uw zorgverzekering  geeft.