Ouder en Wijzer

   

Contactorgaan van:

Seniorenvereniging Beverwijk/Wijk aan Zee

December 2020 – Januari 2021

          Index  

Kerst en nieuwjaar   Biljartcontributie
Collectiviteitskorting Fasv  
Kernboodschap De Waarde van Ouder Worden    
   Van het Bestuur  

Hoe iets dat isoleert  
Ons tegelijkertijd verbindt  
De één nog rustig achterover  
De ander door paniek verblind  
Een heel gemene deler  
Het land volledig op zijn kop  
Contactloos maar toch samen  
Er zit weinig anders op

   

Kerst en nieuwjaar

Kerststal

De Kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende Kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het idee komt voort uit de vertalingen van het evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen met Kerstmis het stalletje van zolder.

Kerstmis

Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (± 150) die schreef: “Omdat er voor Jozef niets te vinden was om de nacht door te brengen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij Bethlehem.” Justinus baseert zich op Jesaja (33,16): “Hij zal wonen in een hoge spelonk van een sterke rots.” Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van rotspapier, volgt Justinus. Hoewel de tradities duidelijk verschillen is hun afkomst niet in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt.

Cadeaus

Het geven van geschenken rond Kerstmis gaat terug op oude tijden, maar in Nederland was lange tijd vooral
Sint Nicolaas (of Sinterklaas) het geschenkenfeest.
De kerstman leek eind twintigste eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het niet gekomen, maar velen geven elkaar (ook) met Kerstmis geschenken. Deze gewoonte heeft geleid tot kritiek dat het feest al te commercieel zou zijn geworden.

De Kerstman

De Kerstman is een afstammeling van Sinterklaas, zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. Daar werd Sinterklaas ‘Santa Claus’. De Kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is ontdaan van alle religieuze symboliek.

Het beeld van Santa Claus – de Kerstman zoals we die nu kennen – is rond de ’30-er jaren van de vorige eeuw bedacht door de reclame-schrijvers van Coca Cola uit de Verenigde Staten.

Biljartcontributie

Wil degene die geen automatische incasso hebben afgegeven de contributie  storten op
NL47 RABO 0307 8780 82 onder vermelding van contributie biljarten.

I.V.M. Corona is de competitie tijdelijk stopgezet.
Er kan alleen vrij gebiljart worden.

Wij verzoeken u zich dringend te houden aan de instructies zoals die vermeld staan op de toegangsdeur.

Ontstaan van de biljartsport

Het biljartspel is in de 15e eeuw onstaan in Europa, en gek gezien was het oorspronkelijk een veldsport wat buiten werd gespeeld. Nadat het spel ook binnenshuis eerst nog op de grond werd gespeeld onstond de variant op een houten tafel met een groen kleed. Dit kleed moest het oorspronkelijke gras nabootsen.

Het biljart spel ontwikkelde zich van een tafel met simpele houten randen en een stok waarmee ballen werden geschoven uiteindelijk naar de bekende biljart banden om de tafel waardoor de bal goed gekaatst kon worden, en de keu’s waarmee met veel precisie en techniek kon worden gestoten.

FASV - Federatie van Algemene Seniorenverenigingen      Collectieviteitskorting

Uw zorgverzekering kost u elke maand een stevig bedrag. Of u nu ziek bent of niet. En ook voor volgend jaar zit er een verhoging van de maandelijkse premies aan te komen. Misschien heeft u hierover al bericht gehad van uw verzekeringsmaatschappij.  U ontkomt hier niet aan.
Via de FASv kunt u bij sommige zorgbverzekeraars in aanmerking komen voor een collectiviteitskorting.
Als u nog geen collectiviteitskorting gebruikt voor onderstaande zorgverzekeringen, dan kunt u de korting alsnog telefonisch doorgeven aan hen.

collectiviteitsnummers

1. VGZ 17810
2. Zorg en Zekerheid 30112
3. CZ (NBvON) 4126319
4. Salland 1340
5. Thoma Groep
         a. ONVZ 9063
         b. Nationale Nederlanden  22426
         c. Ohra 14947
         d. Zilveren Kruis 207083657
6. Univé (13299) bekend onder FASv
7. PMA-Menzis collectiviteitskorting bij rechtstreeks
    contact via internet

Voordelen via Fasv zie onderstaande website
https://www.fasv-ledenvoordeel.nl/index.php

Kernboodschap De Waarde
van Ouder Worden.

Nederlanders van boven de 65 jaar zijn doorgaans actief (mentaal en/of fysiek), positief, sociaal en komen tijd tekort. Ze wonen zelfstandig, rijden auto en doen betaald werk of vrijwilligerswerk. En dan hebben ze ook nog een druk sociaal leven met familie en vrienden en zijn oppas-opa of oma. Er is genoeg tijd voor de meest uiteenlopende hobby’s. Natuurlijk worden er ook fysieke gebreken ervaren, maar dat doet niets af aan hun geluk of aan hun gevoel om waardevol bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Het hoort erbij. Ze zijn financieel zekerder, dankbaar en ervaren minder druk om van alles te moeten, maar blijven leergierig. Ze staan ontspannen in het leven, voelen zich onderdeel van de maatschappij en zijn milder, meer begripvol, relaxter, zelfbewuster en wijzer dan toen ze jong waren. Kortom: een zeer diverse groep mensen die volwaardig meedoet in onze samenleving.

En dat is maar goed ook. Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag. Behalve dat ouderen zelf graag actief onderdeel blijven van de samenleving, heeft de samenleving hun betrokkenheid hard nodig. Er zit veel maatschappelijk potentieel in deze groep; ouderen bezitten meer kennis, kunde en ervaring dan jongeren. De hele maatschappij kan hier de vruchten van plukken. Kerstmis