Ouder en Wijzer

–>

Index
 
 
Van het bestuur
 
Hoop
 
Fasv
 
Terug van vakantie?

Talen
Verloopt uw rijbewijs op
 of na uw 75ste?
Lo Guest
Het leven is broos . . . of niet?
 
Contacten
Van de voorzitter.    


Het is duidelijk dat de mens wikt en het lot beschikt.
Het lot is op dit moment Covid-19, dus geen vakantiereis
geen kienmiddagen en geen dagtochten.
Maar wie weet kan er volgend jaar meer al is het maar van alles een.
U weet besturen is vooruitzien en zo hebben we toch weer wat om te besluiten.
Ik wens u een prettige voortzetting van de zomer, maar pas op met Covid-19.
   
Willy de Korte, voorzitter.  

Van het bestuur

Beste leden

Tot nu toe hebben zich geen personen aangemeld.
Dit kan natuurlijk komen door de vakantietijd.

Wij zoeken dus jongere bestuursleden, activiteitsbegeleiders.
Hulp bij Aangifte inkomstenbelasing en toeslagen..

U kunt zich aanmelden of info krijgen via de secretaris.

Peter Snijders Secretaris Tel: 06-33727256
senverbewij@outlook.com

Hoop

Geef elkander hoop,

dan gaat alles goed,

geef elkander hoop,

als je elkaar ontmoet.

Niet met dure woorden,

een rede of een preek,

nee, zo maar bij de slager,

of in een apotheek.

Op een cafèterrasje

of in de bioscoop,

al is het nog zo vluchtig,

maar geef elkander hoop.

Toon Hermans.

Federatie van Algemene Seniorenverenigingen

Waar doen we het voor? De FASv heeft als missie:

  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van ouderen te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

De FASv tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het ondersteunen en stimuleren van de aangesloten verenigingen in het bereiken van hun doel en missie;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen, organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van ouderenbeleid en alle zaken die ouderen aangaan;
  • het aangaan van samenwerking op het terrein van ouderenbelangen met gelijkgestemde organisaties en instellingen, in formele en informele verbanden;
  • het organiseren van educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden

Als er vanwege de coronacrisis langer dan een week niemand in een huis is geweest is het verstandig om de leidingen voor gebruik goed door te spoelen, door kranen minstens een minuut te openen. Dit advies wordt gegeven om 
de legionellabacterie te voorkomen. Vergeet ook het doorspoelen van de douche, bad en buitenkraan niet. 

Talen.

Chinees is geen Turks

en Japans geen Javaans,

Hebreeuws is geen Urks,

Jordanees is geen Spaans,

Maar of je lacht in Manilla

in het Zwitsers of Frans,

in een krot of in een villa,

De lach heeft een kans,

om het oog van de mensen

te doen stralen op slag

want verder dan taal,

reikt de klank van de lach.

Toon Hermans.

En wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan vult u eerst een Gezondheidsverklaring in. Daarna gaat u voor onderzoek naar een arts en soms naar meerdere artsen. Met de informatie van de arts(en) beoordeelt het CBR of u veilig kunt blijven rijden.

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

Lo Guest

Ik was diep in het hart van Afrika en huilde! Als ik nu op mijn verblijf in Afrika terugkijk, vraag ik me af: ‘Waarom huilde ik?’

Zelfs nu, vele jaren later, voel ik nog het medelijden en het mededogen aan de ene kant, en de machteloze innerlijke woede aan de andere kant, over de leefomstandigheden die ik zag. Ik kon niet begrijpen hoe het mogelijk was dat in een tijd waarin de mens naar de maan kan vliegen, het ook mogelijk was dat de mens toelaat dat er op aarde toestanden bestaan zoals ik die toen zag. In de dorpen van Ethiopië zag ik overal om me heen ziekte, kwalen, verminkte volwassenen en kinderen en . . .. geen enkele medische hulp.

‘Er is geld genoeg om naar de maan te gaan’, mopperde ik in mezelf; ‘miljoenen, miljarden – maar als het op menselijkheid aankomt, op een beetje liefde of mededogen voor mensen, dan wordt geld plotseling een artikel dat erg schaars is’.

Het leven is broos . . . of niet?

We beschouwen het leven als broos, wij miljarden mensen; ieder van ons is als een knoop in een visnet: onafhankelijk van de andere knopen, maar toch onverbrekelijk verbonden met alle anderen. Alles beweegt zich als één geheel, en toch is de ongeschonden toestand van het net afhankelijk van iedere individuele knoop. Aaneengeweven vormen we het net van de mensheid.

Maak je eigen website aan bij WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: