Ouder en Wijzer

–>

Index
 
 
Van het bestuur
 
Hoop
 
Fasv
 
Terug van vakantie?

Talen
Verloopt uw rijbewijs op
 of na uw 75ste?
Lo Guest
Het leven is broos . . . of niet?
 
Contacten

Van de secretaris
 
Na de afgelopen Ouder en Wijzer kreeg ik diverse vragen over:
Hoe gaan we verder en
hoe nu met de hulp bij de invulling van de belastingzaken?
De mensen die wij hielpen blijven wij natuurlijk helpen.

Hoe verder met het biljarten?
Hoe nu verder met de vereniging?
Dit blijft een vraagstuk.
 
Komende jaarvergadering, dit wordt wel volgend jaar, nemen we de definitieve beslissing.
 
Denk erover na. Zie voor omschrijving bij Wat doet een:
 
Meld u zich nu aan voor 1 van de vacatures bij het secretariaat.
 
Voorzitter, penningmeester, HUBA, aanvulling activiteitenbegeleiding.
 
Peter Snijders
Secretaris

Innen biljartcontributie

Begin oktober wordt de automatische incasso geint.

Degene die geen automatische incasso hebben afgegeven worden verzocht de contributie van € 55 per half jaar te storten op NL47 RABO 0307 8780 82 onder vermelding van halfjaarlijkse contributie biljarten.

I.V.M. Corona is de competitie tijdelijk stopgezet.
Er kan alleen vrij gebiljart worden.

Wij verzoeken u zich dringend te houden aan de instructies zoals die vermeld staan op de toegangsdeur.

Senioren en Veiligheid—Hulpvraagfraude

Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel nummer heeft. Ook vragen criminelen soms zelfs om geld via het WhatsApp-account van degene die je kent. Doordat in het bericht staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n bericht daarom niet zomaar. Bel altijd eerst de persoon zelf op het oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. Neem er geen genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen.

Waar moet je op letten?
*     Maak nooit zomaar geld over zonder dat je iemand          daadwerkelijk hebt gesproken of gebeld.

*        Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door         zijn/haar oude nummer te bellen.

Niet gebeld = geen geld.

Voorkomen dat oplichters je benaderen

*        Plaats je telefoonnummer niet openbaar op social   media, website of online handelsplatformen;

*        Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van je WhatsApp-account kunt je twee-staps-verificatie instellen. Dat is een extra beveiliging. Op Veiliginternetten.nl staat hoe je dit kunt doen.

Ben je toch slachtoffer geworden?

*        Meld het zo snel mogelijk bij je bank (ook bij een poging) om het rekeningnummer van de oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers te voorkomen;

*        Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan ook digitaal. Maak een bestandje aan van het WhatsApp gesprek, zodat je die bij de aangifte kunt voegen;

*        Meld het bericht ook als je geen slachtoffer bent geworden bij de Fraudehelpdesk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over hulpvraagfraude op Veiliginternetten.nl.

Ouder worden doe je samen

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor alle ouderen in Nederland. We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om op een actieve manier ouder te worden. Daarom biedt het ouderenfonds allerlei activiteiten aan waar mensen elkaar ontmoeten. Want ouder worden doen we samen!

https://ouderenfonds.nl/


De Seniorenwijzer

Een pagina vol met nieuws en activiteiten, informatie en ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn voor u, uw kinderen, buren en mantelzorgers. Deze instellingen werken mee aan de seniorenwijzer:

Wat doet een:

De voorzitter is het gezicht van de organisatie, naar buiten en naar binnen. Zijn of haar taken zijn: Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur. Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).

Een penningmeester houdt zich bezig met de taken die nodig zijn voor de financiële administratie van de vereniging.

Vaak gaat het om een vrijwillige (maar eervolle) functie en is het een verzamelnaam voor alle financiële zaken die bij de vereniging plaatsvinden.

Hulp bij aangifte (als acroniem HUBA) omvat een dienst van de Nederlandse Belastingdienst. Het is de gangbare term voor het assisteren van burgers bij de aangifte voor de inkomstenbelasting en toeslagen.

Vrijwilligers (aanvulling activiteitenbegeleiding) zijn mensen die onbetaald en onverplicht werkzaamheden verrichten in georganiseerd verband. Dat doen zij ten behoeve van anderen die ondersteuning nodig hebben en met wie ze geen persoonlijke betrekking hebben.