Over Ons

Oprichtingsdatum 25 november 2015
IBAN NL47 RABO 0307 8780 82 t.n.v. Seniorenvereniging Beverwijk/Wijk aan Zee

Doelstelling
Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

Bestuursvergadering
1ste maandag van de maand.

KvK
We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64532682.

Beloningsbeleid
De Seniorenvereniging Beverwijk/Wijk aan Zee kent geen betaalde bestuurders.
Er wordt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt.

Beleidsplan Seniorenvereniging Beverwijk/Wijk aan Zee

Algemeen
Sinds de officiële start van de Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee  is het bestuur druk bezig geweest met de praktische dingen die er allemaal nodig waren.
Hoe zien we de toekomst van de Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee.

Zijn we op de goede weg, wat willen we nog meer (of minder), wat zouden onze leden nog meer wensen, etc.
We willen onze leden graag bij de discussie betrekken: immers het is de vereniging van alle leden tezamen.
Uw reacties daarop zijn van harte welkom.

Verjonging ledenbestand
Hoe kunnen we de vereniging nog boeiender te maken voor huidige en toekomstige leden.
We slagen er tot nu toe niet in jongere leden aan te trekken.
Dat is ook begrijpelijk want jongeren kunnen vaak zelf nog veel ondernemen en hebben meestal geen behoefte aan een ouderenvereniging.
Het blijft een permanent punt van aandacht voor het bestuur.
We doen al veel aan promotie. Maar de meeste nieuwe leden komen toch door mond op mondreclame van bestaande leden.
Wel een teken trouwens dat men zich goed voelt bij de vereniging!

Landelijke en lokale belangenbehartiging
De Seniorenvereniging Beverwijk Wijk aan Zee is lid geworden van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
Dit is vooral belangrijk i.v.m. te bedingen kortingen bij ziektekostenverzekeringen en voor de belastinghulp. Via de FASv zijn we ook lid van de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden).
En de nieuwe Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect
alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede
KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).


De NVOG doet landelijk veel aan belangenbehartiging. Op de website van de NVOG krijgt u een goed beeld van waar men mee bezig is.

Voor de plaatselijke belangenbehartiging hebben wij regelmatig contact met beleidsmakers op gemeentelijk niveau, gemeentebestuurders en raadsleden.
Ook beleidsambtenaren op WMO-gebied zijn gesprekspartners.
Verder zijn er nauwe contacten met diverse instellingen voor zorg die in onze gemeente maatschappelijke zorg levert.

Wat doen we verder allemaal
Uitstapjes en dag reizen worden georganiseerd.
Ook hier is ontmoeting een wezenlijk onderdeel, waarbij het gezamenlijk een maaltijd, diner en/of lunch gebruiken in een behoefte voorziet.

Cultuur en educatie
Op het gebied van cultuur en educatie zijn we nog aan het zoeken wat het meest geschikt is voor onze leden.
Te denken valt bijvoorbeeld aan museumbezoek onder leiding van een vrijwilliger met een kunsthistorische opleiding.

Bijdragen van leden
Het bestuur wil de leden graag meer betrekken bij het programma.
Wat zijn de wensen, wat kunnen we verder doen om de vereniging aantrekkelijk te houden voor het huidige ledenbestand maar ook voor toekomstige leden.

Suggesties van de leden zijn daarbij van harte welkom.