Rijbewijs keuring 75+

Rijbewijskeuring Beverwijk

Medische keuring rijbewijs voor 75-plussers en voor mensen met gezondheidsbeperkingen.

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is het in sommige gevallen verplicht u medisch te laten keuren. Dit geldt voor 75-plussers (rijbewijs A, B en B+E) en voor mensen met gezondheidsbeperkingen (rijbewijs A, B en B+E).

Tijdens de medische rijbewijskeuring wordt onderzocht of u zelfstandig en veilig een voertuig kunt besturen. Om eventuele lichamelijke beperkingen en gezondheidsrisico’s in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt uw bloeddruk gemeten, uw urine onderzocht en uw ogen gecontroleerd.

De keuring wordt afgenomen door Jan van Breugel (arts) en Jasper Commandeur (verpleegkundige).
De keuringen vinden eenmaal (of tweemaal bij voldoende aanmeldingen) per maand plaats op woensdag van 09.00 – 13.00 uur.

Hoe werkt het
Het proces voor een rijbewijskeuring is veranderd en dient extra aandacht te krijgen alvorens een afspraak gemaakt kan worden. Kijk hiervoor op de website van het CBR: http://www.cbr.nl, onder Rijbewijs houden → gezondheidsverklaring dan onder Uw situatie → 75 jaar of ouder of medische situatie.

Komt u er niet uit, dan kunt u een afspraak maken bij de informatiebijeenkomst aansluitend aan de keuringsronde.

Benodigdheden medische keuring rijbewijs
•Potje urine (hoeft maar een klein beetje te zijn).
•Verwijsbrief van het CBR met de keuringformulieren met daarin de ZD-Code.
•Wanneer u medicijnen gebruikt: een medicijnenpaspoort (deze kunt u afhalen bij uw apotheek) of medische gegevens met een lijstje van uw huisarts waarvoor medicijnen bestemd zijn.
•Gegevens over voorgeschiedenis en/of aandoeningen van de huisarts. Dit bespoedigt de afhandeling van het CBR.
•Contactlensdragers: neem kaartje mee waarop de sterkte van de lenzen vermeld staat.
•Legitimatiebewijs.
•Uw rijbewijs.
•Bent u in het bezit van een mondkapje neem deze dan mee.

Een rijbewijskeuring voor ‘groot rijbewijs’ nemen wij niet af, deze dient te worden uitgevoerd door een bedrijfsarts.

Kosten medische keuring rijbewijs
€ 35,00 – € 50,00 per keuring

Afspraak maken
U kunt een afspraak maken telefonisch op werkdagen tussen 09.00 – 13.00 uur T 0251 22 22 22

Locatie
Stichting Welzijn Beverwijk, Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk

==================================================================

Rijbewijskeuringen CBR in Heemskerk 

Heemskerk – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen woensdag 23 en 30 december per maand bij De Vrijburcht medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.


Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.

De Procedure

Houd zelf ook de einddatum van uw rijbewijs in de gaten.

Begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.    

De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg.

Afspraak maken

Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088 23 23 300.

Coulanceregeling 75 plus

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden echter alleen in Nederland. 

De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd.          

De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs.